مزرعه جنوبی

روغن کنجد بکر مزرعه جنوبی
نوع بطری: پت
حجم: ۹۰۰ سی سی
بسته بندی: کارتن ۶تایی
بهترین زمان مصرف تا یکسال پس از تاریخ تولید
بارکد : ۰۱۶۴۲۰۰۳۴۵۶۴۰۰۰۱
بارکد ملی: ۶۲۶۳۴۵۶۴۰۰۰۱۳

pixelstats trackingpixel