فروشگاه

تفاوت روغن بکر ، تصفیه ، پرس سرد ، پرس گرم

در بازار با مفاهیم متفاوتی روی برچسب روغن های خوراکی مواجه می شویم مثل بکر (virgin) ، فرابکر (extra virgin) ، تهیه شده به روش پرس سرد (coldpress) و یا…ادامه مطلبتفاوت روغن بکر ، تصفیه ، پرس سرد ، پرس گرم