فروشگاه

درباره ما

شرکت آگاه ساز جنوب با برند صنایع غذایی مزرعه جنوبی بزرگترین تولید کننده روغن های گیاهی بکر و فرابکر با روش پرس سرد مجهز به آزمایشگاه پیشرفته کنترل کیفی تحت نظارت سازمان غذا و دارو می باشد

صنایع غذایی مزرعه جنوبی